Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 9-23, Бібліогр. 87, укр.
УДК 577.152.34

ГЛЮКОАМІЛАЗА МІКРООРГАНІЗМІВ. БІОСИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ, МЕХАНІЗМ ДІЇ
ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ
 
В огляді наведено дані щодо систематичного положення глюкоамілаз у сучасній класифікації.
Викладено сучасні погляди на регуляцію біосинтезу мікробних глюкоамілаз, висвітлено питання щодо структури та функцій окремих доменів молекули ензиму, взаємозв’язку та ролі їх у каталізі. Детально описано фізико-хімічні властивості глюкоамілаз грибного походження, показана можливість ефективної іммобілізації ензимів на різних носіях для використання їх у різних технологічних процесах.
 

Ключові слова: глюкоамілаза, біосинтез, будова активного центру, механізм дії, властивості ензиму, іммобілізація глюкоамілаз, практичне застосування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008