Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2009

Ж-л "Біотехнологія" Т. 2, № 1, 2009
С. 24-34, Бібліогр. 43, укр.
УДК: 577.322.7: 577.112.386.2

ДИСУЛЬФІДНІ ЗВ’ЯЗКИ У СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Обговорюються сучасні уявлення про роль дисульфідного зв’язку в забезпеченні структурнофункціональних властивостей протеїнів плазми крові. Узагальнюються нові підходи до можливостей рефолдингу рекомбінантних і секреторних протеїнів. Розглянуто проблему окисного фолдингу та значення дисульфідного зв’язку для посттрансляційного «дозрівання» секреторних протеїнів у порожнині ендоплазматичного ретикулума з участю редуктазної системи ензимів.
 

Ключові слова: дисульфідний зв’язок, секреторні протеїни, плазміноген, окисний фолдинг, ренатурація протеїнів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008