Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

Ж-л "Біотехнологія" Т. 1, № 4, 2008
С. 18-28, Бібліогр. 38, укр.
УДК 620.97

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Розглянуто проблему альтернативних джерел енергії. Головну увагу приділено виробництву біопалива, зокрема біоетанолу, в Україні й світі. Наведено технологію виготовлення біоетанолу з лігніноцелюлозної сировини, подано оцінку перспектив виробництва і використання біопалива.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, біоетанол, гідроліз, ферментація, крохмаль, цукор, кукурудза.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008