Виберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2014 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
С. 9-16, Бібліогр. 32, укр.
УДК: 571.27:004.9
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.009

ВИЗНАЧЕННЯ in silico Т-ЕПІТОПІВ ПРОТЕЇНІВ Mycobacterium tuberculosis

О. І. Криніна, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи був порівняльний аналіз in silico восьми відомих антигенів Mycobacterium tuberculosis (MPT83, MPT63, ESAT-6, CFP10, SodA, leuD, panD, та HBHA) на предмет наявності Т-епітопів, що здатні зв’язуватись із декількома молекулами МНС класу ІІ, кодованими найпоширенішими у східноєвропейській популяції алелями гена HLA-DRB1.

Одержані результати свідчать, що найбільш імуногенними є протеїни SodA, MPT83, leuD та MPT63, для яких було знайдено найбільшу кількість T-епітопів серед досліджуваних алелів. Відповідно ці антигени або їх комбінації є перспективними для створення новітніх вакцин та діагностикумів з метою формування протитуберкульозного імунітету серед широкого кола жителів східноєвропейського регіону та визначення стану захищеності популяції.

Ключові слова: Mycobacterium tuberculosis, T-епітоп.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008