Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

3 2022 200pxl gotovo

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 3, 2022
С.5-22. Бібліогр. 113, Engl.
УДК: 579.222
https://doi.org/10.15407/biotech15.01.005

 ОСОБЛИВОСТІ АЦЕТОНОБУТИЛОВОГО БРОДІННЯ ШТАМІВ ПРОДУЦЕНТІВ БУТАНОЛУ

  О. О. Тігунова1., В. В. Братішко 2, А. В. Балабак 3, С. Г. Прийомов 1, С. М. Шульга 1

1 ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ
2 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
3 Уманський національний університет садівництва, Умань

Мета. Узагальнення та аналіз особливостей ацетонобутилового бродіння як процесу отримання альтернативного біопалива – бутанолу.

Методи. Було застосовано методи аналізу та узагальнення аналітичної інформації та літературних джерел. Результати отримано з використанням мікробіологічних (морфологічні властивості штамів), хроматографічних (визначення концентрації розчинників), спектрофотометричних (визначення концентрації бактерій) та молекулярно-генетичних (філогенетичний аналіз штамів) методів.

Результати. Досліджено процес ацетонобутанолового бродіння, розглянуто основні штами-продуценти, описано особливості взаємозв'язку спиртоутворення та споруляції, показано можливість отримання бутанолу із синтез-газу, розглянуто особливості промислового виробництва.

Висновки. Показано особливості механізму ацетонобутилового бродіння (взаємозв’язок спиртоутворення та споруляції, тривалість кислотоутворювального та спиртоутворювальних етапів за періодичної ензиматизації залежно від зміни концентрації Н2, СО, парціального тиску, органічних кислот та мінеральних добавок) та одержання накопичувальної культури за отримання бутанолу, як альтернативного палива. Показано можливість використання синтез-газа як субстрата для зменшення викидів в атмосферу в процесі ензиматизації. Запропоновано напрям збільшення продуктивності штамів-продуцентів бутанолу для створення конкурентноспроможної промислової технології бутанолу.

Ключові слова: штами-продуценти, біопаливо біобутанол, ацетонобутилове бродіння.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021