Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 1, 2022
С. 43-51. Біблвогр. 29, англ.
УДК 615.214.22.015.11
https://doi.org/10.15407/biotech15.01.043

МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАКЦІЇ
ГАМК-РЕЦЕПТОР ОРІЄНТОВАНОГО ПРОПОКСАЗЕПАМУ В ГЕПАТОЦИТАХ ЛЮДИНИ

 М. Головенко 1, А. Редер 2, В. Ларіонов 1, С. Андронаті 1

1 Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса, Україна
2 ТДВ «ІНТЕРХІМ» Одеса, Україна

Мета. Виявлення метаболітів Пропоксазепаму, що утворюються суспензією кріоконсервованих гепатоцитів людини, за допомогою методу точного масового LC-MS/MS аналізу.

Методи. Для профілювання Пропоксазепаму та його метаболітів розроблено відповідний хроматографічний метод. Зразки аналізували за допомогою приладу WatersVion високої роздільної здатності LC-MS/MS, отримані дані обробляли за допомогою програмного забезпечення WatersUnifi для визначення та ідентифікації найбільш поширених метаболітів.

Результати. Після 4-годинної інкубації з гепатоцитами людини Пропоксазепам становив 96,0% складу від вихідної кількості препарату. Найпоширенішим метаболітом, який утворився, був окиснений Пропоксазепам (3-гідроксипохідне), що становило приблизно 2,5% загальної пікової реакції у 4-годинному зразку. Також спостерігали два мінорні компоненти, кожен з яких становив менше 10% загальної площі піків. Глюкуронові кон’югати за цих умов не було ідентифіковано. Усі утворені метаболіти становили менше 10% загальної хроматографічної пікової відповіді.

Висновки. Отримані дані свідчать про відсутність серед метаболітів Пропоксазепаму реакційно здатних електрофільних похідних.

Ключові слова: Пропоксазепам, гепатоцити людини, метаболізм, LC-MS/MS аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022