Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 6 , 2021
С. 37-43, бібліогр. 32, англ.
УДК: 577.112.7: 612.115
https://doi.org/10.15407/biotech14.06.037

СПРЯМОВАНИЙ ПРОТЕОЛІЗ ФІБРИНОГЕНУ ПРОТЕЇНАЗОЮ З ОТРУТИ Gloydius halys halys

Є. М. Стогній, А. В. Ребрієв, О. В. Горницька, О. Ю. Сломінський, О. П. Костюченко,
К. П. Клименко, В. О. Чернишенко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Мета: Одним із підходів до вивчення структури та функції протеїнів є їх обмежений протеоліз. Отримані шляхом гідролізу фрагменти протеїнів також можуть мати біологічну активність, що може бути використано в дослідженні структурно-функціональних особливостей цих макромолекул. Тому актуальним є пошук селективних протеїназ та визначення специфічності їхньої дії. В цій роботі досліджувалася дія протеїнази з отрути  Gloydius halys halys (щитомордника звичайного) на фібриноген – основний протеїн системи згортання крові.

Методи: Продукти гідролізу фібриногену протеїназою отрути G. halys halys досліджували за допомогою методів електрофорезу у поліакриламідному гелі та вестерн-блоту з використанням моноклональних антитіл ІІ-5С (анти-Aα20-78) та1-5A (анти-Aα549-610). Молекулярну масу продуктів гідролізу визначали за допомогою MALDI-TOF мас-спектрометрії на Voyager DE PRO (США). Послідовності, які відщеплюються від фібриногену досліджуваною протеїназою, встановлювали за допомогою програмного забезпечення «PeptideMassCalculator».

Результати: Електрофоретичний аналіз показав, що протеїназа з отрути G. halys halys найбільш специфічно розщеплює Аα-ланцюг молекули фібриногену. За допомогою вестерн-блот аналізу було виявлено, що протеїназа відщеплює фрагмент з молекулярною масою приблизно 22 кDа від С-кінця  Аα-ланцюга молекули фібриногену. Відщеплюваний фрагмент було ідентифіковано MALDI-TOF аналізом як поліпептид з масою 21,1 кDа. Згідно з програмою «PeptideMassCalculator», цей фрагмент відповідає послідовності Аα414-610. Отже, протеїназа, виділена з отрути G. halyshalys, cпецифічно гідролізує пептидний зв’язок AαK413-L414 з утворенням стабільної частково гідролізованої форми - фібриногену desAα414-610.

Висновки: Використовуючи досліджувану протеїназу,виділену з отрути G. halys halys, можна отримати унікальний частково гідролізований фрагмент фібриногену, позбавлений ділянки Aα414-610, яка дозволить дослідити структурно-функціональні особливості αС-регіонів фібрин(оген)у.

Ключові слова: спрямований протеоліз, фібриноген, протеїназа, полімеризація фібрину, гемостаз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021