Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (Електронна версія)
ISSN 2410-7751 (Друкована версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 5 , 2021
С. 74-83, бібліогр. 53, англ.
УДК: 618.146-006.52-036.2(09)
https://doi.org/10.15407/biotech14.05.074

ВИЗНАЧЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РАКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КЛІТИН ЗА  ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЛЮДИНИ

 Л. П. Бучацький, В. В. Щербик

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мета роботи – оцінити ймовірності ракової трансформації клітин вірусами високого та низького онкогенного ризику.

Методи. Використовували статистичні ансамблі визначення ймовірності трансформації ракових клітин. Для аналізу були відобрані онкопротеїни Е6, які безпосередньо впливають на процес трансформації ракових клітин.

Результати. За допомогою нормальної квадратичної помилки (NSE) для вірусів високого (20 штамів) і низького (153 штамів) онкогенного ризику було побудовано рангову статистикау 2-експоненційного типу. Для продуктивної папіломавірусної інфекції функцію NSE визначали як зростаючу точну 2-експоненту клітинного шару базальної поверхні епітелію. Логарифм числових значень NSE пропорційний до ентропії клітин, пов'язаної з наявністю вірусної ДНК. Для обчислення ентропії використовували узагальнену формулу Хартлі з інформаційним осередком розмірності d: H = NdLOG (NSE), де N - узагальнена координата осередку.

Висновки. Використання статистичного ансамблю протеїнів Е6 окремо для вірусів високого та низького онкогенного ризику дало змогу оцінити ймовірність ракової трансформації клітин, яка пропорційна відношенню площі ентропії ракової трансформації до площі продуктивної ентропії. папіломавірусної інфекції.

Ключові слова: папіломавірусна інфекція людини, канцерогенне переродження клітин, кумулятивна ентропія Хартлі.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021