Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

5 2021 200ps

Biotechnologia Acta, Т. 14, № 5 , 2021
С. 5-20, бібліогр. 45, англ.
УДК: 576.522; 576.523; 576.385.5; 571.27; 616-006
https://doi.org/10.15407/biotech14.05.005

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЗОКСИРИБОЗИМІВ В АНАЛІЗІ ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ

 K. A. P. Gaminda 1, I. B. K. Thomas 1, D. T. Abeysinghe 1, C. D. Jayasinghe 2 , R. Senthilnithy 1

1 Department of Chemistry, The Open University of Sri Lanka, Nugegoda
2 Department of Zoology, The Open University of Sri Lanka, Nugegoda

Метою огляду було проаналізувати використання біосенсорів DNAzyme для виявлення патогенів. Останнім часом ДНКзими набувають все більшого значення як біосенсори в різних областях аналізу: від детекції іонів металів у навколишньому середовищі до досліджень у тераностиці та виявлення мікроорганізмів. Незважаючи на можливість рутинного використання складних інструментальних методів виявлення патогенної мікробної контамінації, такі підходи пов'язані з витратою часу, скрутним попереднім обробленням зразків та наявності дорогих приладів. Специфічні щодо патогенів ДНКзими пропонують як альтернативні інструменти, що мають цілу низку переваг: неінвазивний швидкий аналіз із виявленням бактерій in situ і в режимі реального часу, високачутливість і селективність. Широкий спектр тестів на основі патогенспецифічних ДНКзимів було розроблено з використанням колориметричних та флуоресцентних методів, що дозволяють визначати патогенну бактеріальну контамінацію у різних зразках. В огляді узагальнено інформацію про способи підбору патогенспецифічних ДНКзимів in vitro, різні стратегії, що їх використовують для конструювання сенсорів, та потенційного застосування в тераностичній практиці.

Ключові слова: патоген, ДНКзим, біосенсори, пероксидазаподібний ДНКзим.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021