Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 5, 2020
С. 32-41, бібліогр. 33, англ.
УДК: 615.275.4+615.277.3+615.276+615.262.1
https://doi.org/10.15407/biotech13.05.032

РЕТИНОЇДИ В ДЕРМАТОЛОГІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ

В. Б. Ковтун1, О. Г. Сидоренко2, М. Д. Хомякова3, І. А. Левандовський1

1Національний технічний університет України ?Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського?
2ТОВ ?ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ ГРУП 2?, Київ, Україна
3Гімназія ?Академія?, Київ, Україна

Метою роботи було проаналізувати й узагальнити інформацію стосовно функціональної активності відомих ретиноїдів, а також визначенити напрями їх модифікації та перспективи застосування в дерматології їхніх синтетичних аналогів.

Розглянуто та проаналізовано дані літератури щодо етапів метаболізму ретиноїдів в організмі людини, механізмів їхньої дії та властивостей, що зумовлюють застосування їх у різних медичних галузях. Узагальнено інформацію щодо лікування дерматологічних захворювань природними ретиноїдами та їхніми синтетичними аналогами.

Наведено сучасну класифікацію ретиноїдів, засновану на особливостях їхньої хімічної структури та функціональної активності, показано взаємозв’язок цих характеристик і засобів використання таких препаратів у дерматології та косметології.

Перспективи практичного застосування синтетичних ретиноїдів, що представлені переважно поліароматичними сполуками, зумовлені їхньою вищою стабільністю та ефективністю, а також зниженою подразнювальною дією завдяки вибірковості до ядерних рецепторів.

Ключові слова: ретиноїди, синтетичні аналоги ретиноїдів, механізми біологічної активності, ядерні рецептори ретиноїдів, дерматологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020