Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 13, № 4, 2020
С. 14-25, бібліогр.  24, англ.
УДК:  581.192:58.081
https://doi.org/10.15407/biotech13.04.014

ВИЗНАЧЕННЯ ГОРМОНІВ У РОСЛИННИХ ТКАНИНАХ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ ПІДХОДИ, ВИКОРИСТАННЯ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

І. В. Косаківська, М. М. Щербатюк, Л. В. Войтенко

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

В огляді проаналізовано й узагальнено відомості про історію розвитку та сучасний стан методичних підходів якісного та кількісного визначення фітогормонів у рослинних тканинах. Фітогормони відіграють ключову роль у регуляції фізіологічних процесів упродовж усього життєвого циклу рослин – від проростання насіння до старіння. У рослинних тканинах вони присутні в дуже низьких концентраціях (від 10-9 M до 10-6 M), тому розроблення швидких, високоефективних, комплексних і, водночас, надійних підходів із визначення фітогормонів є надзвичайно актуальним. У статті наведено коротку характеристику головних класів фітогормонів, стисло описано їхню функціональну активність. Подано обґрунтовану і перевірену послідовність процедур з екстракції рослинних гормонів, очищення їх від речовин, що інтерферують, методологію кількісного визначення індоліл-3-оцтової, абсцизової, гіберелінової (ГК3), саліцилової кислот та п’яти форм цитокінінів, яка поєднує високоефективну рідинну хроматографію з мас-спектрометрією. У статті описано чотири хроматографічні методи аналізу, умови детектування фітогормонів різних класів та умови іонізації цих речовин у мас-спектрометрі. Обговорено важливість методів ідентифікації фітогормонів у рослинних тканинах для використання в біотехнологічних підходах, зокрема в метаболічній інженерії з метою формування стресостійкості в аграрних культурах.

Ключові слова: високоефективна рідинна хроматографія, мас-спектрометрія, фітогормони, біотехнологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020