Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія)
ISSN 2410-7751 (друкований варіант)

 

Biotechnologia Acta Т. 13, № 1, 2020
С. 38-44, бібл.15 , англ.
УДК: 579.842.21:615.331:579.61
https://doi.org/10.15407/biotech13.01.038

АКТИВНІСТЬ in vitro ПРОДИ ГІОЗИНУ, ВИДІЛЕНОГО З Serratia marcescens, У КОМБІНАЦІЇ З ДВОМА ГРУПАМИ АНТИБІОТИКІВ ПРОТИ ГРАМПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

 Д. А. Іванченко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Метою роботи було вивчити синергізм антимікробної активності пігменту продігіозину з антибіотиками щодо бактерій родів Bacillus, Staphylococcus та Streptococcus. Використовували метод серійних розведень для оцінювання антимікробних комбінацій, які включали інгібітори синтезу клітинної стінки: ампіцилін, бензилпеніцилін, ванкоміцин, цефазолін та метронідазол (похідні нітроімідазолу) у поєднанні з пігментом продігіозином, виділеним із Serratia marcescens. Кожну комбінацію тестували проти досліджуваних штамів. Індекс фракційної інгібувальної концентрації (FICI) для кожної комбінації обчислювали для визначення синергії, а отримані результати інтерпретували так:  FICI ≤ 0.5 — синергізм; FICI >4.0 — антагонізм; FICI >0.5-4 — нейтралізм.

Показано, що етаноловий екстракт продигіозину в комбінації з бензилпеніциліном, ванкоміцином, цефазоліном та метранідазолом по-різному синергічно взаємодіє залежно від виду мікроорганізму. Комбінації продигіозину та метронідазолу виявляли синергічний ефект ? проти Bacillus subtilis, ванкоміцин і цефазолін – проти Staphylococcus aureus і бензилпеніцилін ? проти  Streptococcus pyogenes. Інші комбінації продигіозину та антибіотиків проявляли нейтральний ефект, а у випадку цефазоліну проти Str. pyogenes — навіть антагоністичний ефект.

Таким чином, дослідження показало синергізм продигіозину з іншими антибіотиками залежно від виду мікроорганізму, що сприяє  зменшенню у кілька разів мінімальної iнгібувальної та бактерицидної концентрації кожного з компонентів  окремо. Отримані результати вказують на те, що продігіозин окремо діє більш ефективно стосовно грампозитивних неспороутворювальних бактерій, при цьому синергічні комбінації антимікробних агентів мають велику потенцію для запобігання резистентності бактерій.

Ключові слова: продигіозин, антимікробні сполуки, синергізм антимікробної дії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2020