Оберіть свою мову

SSN 2410-776X (електронна версія)
SSN 2410-7751 (друкований варіант)

 

\Biotechnologia Acta Т. 12, № 6, 2019
С. 35-45, бібл. 27, англ.
УДК: 577.151.6
https://doi.org/10.15407/biotech12.06.035

МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА З КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ Pleurotus osreatus

 Сакович В.В..1, Стогній Є.М.2, Жерносєков Д.Д.1, Ребрієв А.В.2, Корольова Д.С.2, Марунич Р.Ю.2, Чернишенко В.О.2

1Полiський державний університет, Пінськ, Білорусь.
2Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна.

Метою роботи було виявлення і вивчення фізико-хімічних властивостей ензимного препарату, одержаного з культуральної рідини Pleurotus ostreatus. Фракцію, що містить протеїназу, було отримано з культуральної рідини методом осадження хлоридом натрію з подальшим діалізом і концентруванням. Желатиназну і молокозгортальну активність визначали стандартними методами. Зміст протеїнового компонента фракції визначали за допомогою методів HPLC, електрофорезу за Лемлі та MALDI-TOF аналізу. Протеїназну активність вивчали ензим-електрофорезом. Для з’ясування специфічності дії протеїнази використовували низку хромогенних субстратів: S2238, S236, S2251, S2765, Leu-pNa, Ala-pNa і S2302. Інгібіторний аналіз проводили із застосуванням ЕДТА, бензамідином, ФМСФ, ПХМБ. Отримана фракція виявляла максимальну протеїназну активність за 45 oС. Максимальну молокозсідальну активність спостерігали при 35 oС. Найвищу молокозгортальну активність показано при рН 5,0 і менше 3,0. Найвища протеїназна активність була при рН 6,0. За допомогою методу HPLC було знайдено основний протеїновий компонент і деякі бічні протеїни. Згідно з результатами електрофорезу, основний протеїновий компонент фракції мав молекулярну масу 45 кДа. Ензиме-лектрофорез проведено з використанням фібриногену як стандартного субстрату. Встановленоно, що протеїназна активність фракції присутня в зоні, що відповідала масі 45 кДа. При ідентифікації продуктів трипсинолізу не виявлено гомології з іншими відомими протеїназами. Показано, що протеїназа гідролізує пептидні зв’язки, які утворені карбоксильною групою амінокислот з гідрофобними бічними ланцюгами. Ензим інгібували ЕДТА(ІС50 = 2,5 мМ). Максимальну активність ензиму з желатином і Leu-pNa спостерігали в присутності 5мМ хлориду кальцію. У культуральній рідині P. ostreatus виявлено кальційзалежну металопротеїназу з молекулярної масою 45 кДа. Ензим гідролізував пептидні зв’язки, утворені карбоксильними групами амінокислот з гідрофобними бічними ланцюгами.

Ключові слова: базидіоміцети, протеолітичні ензими, молокозгортальна активність, фізико-хімічні властивості.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008