Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (друкований варіант)
ISSN 2410-7751 (електронна версія)

2 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 2, 2019
С. 5-26, бібл. 179, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006
https://doi.org/10.15407/biotech12.02.005

ЕЛЕКТРОННІ АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ

О. М. Ключко1, А.А. Аралова2, Н.І. Аралова2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ
2Інститут кібернетики ім. B.M. Глушкова НАН України, Київ

Метою роботи було проаналізувати матеріал Щодорозроблення електронних автоматизованих робочих місць для створення більш досконалих зразків для біотехнології. Було застосовано методи програмного, математичного, а також імітаційного моделювання.

Обговорено інформацію щодо кількох прототипів електронних автоматизованих робочих місць, створених для біології та суміжних галузей в Україні протягом останніх 25–30 років. Подано результати створення декількох автоматизованих робочих місць, розроблених авторами. Узагальнено одержані дані та розроблено комплекс рекомендацій щодо їх практичного використання.

Ключові слова: електронні автоматизовані робочі місця, біоінформатика, електронні інформаційні системи, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019