Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 1, 2019
С. 81-85, бібліогр. 13, англ.
УДК: 576.3 + 612.014.2 / 3
https://doi.org/10.15407/biotech12.01.081

 ЕКСПРЕСІЯ РЕЦЕПТОРІВ ЕСТРОГЕНІВ ТА ПРОГЕСТЕРОНУ МУЛЬТИПОТЕНТНИМИ МЕЗЕНХІМАЛЬНИМИ СТРОМАЛЬНИМИ/СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ЕНДОМЕТРІЮ ЛЮДИНИ in vitro ЗА УМОВ ГІПОКСІЇ

 А. В. Злацька1, 2, І. М. Гордієнко2, 3, Д. О. Зубов1, 2, Р. Г. Васильєв1, 2, С. Н. Новікова1

1ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Київ
2Біотехнологічна лабораторія «Ilaya regeneration» Медичної Компанії «Ilaya», Київ, Україна
3Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є.Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити рівень експресії рецепторів до естрогенів та прогестерону (PGR) у первинній культурі ендометріальних мультипотентних мезенхімальних стромальних/стовбурових клітин і впродовж культивування in vitro за різного вмісту кисню в атмосфері. Показано динаміку зміни рівня експресії рецепторів до статевих гормонів у первинній культурі та протягом культивування за різного вмісту кисню в атмосфері.

Ключові слова: ендометрій людини, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, експресія рецепторів до статевих гормонів, естроген, прогестерон.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019