Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 3 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.078
С. 78-82, бібліогр. 7, англ.
УДК: 628.315.3.004

ВИДІЛЕННЯ ЧИСТИХ КУЛЬТУР ЗАЛІЗО- ТА МАРГАНЕЦЬОКИСНЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ІЗ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ

 О. В. Кравченко, О. С. Панченко

Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», Київ, Україна

Метою дослідження було виділення з питної води чистих культур мікроорганізмів, здатних окислювати залізо та марганець, з подальшим оцінюванням їхньої ефективності з метою видалення цих речовин на швидких фільтрах. Для оцінювання ефективності вибрані штами вирощували на твердому живильному середовищі, готували суспензію та обробляли нею цеолітове завантаження. Виділено 10 чистих культур мікроорганізмів, здатних окислювати залізо та марганець, які віднесено до 6 родів: Siderocapsa, Leptothrix, Sphaerotillus, Galionella, Metallogenium, Hyphomicrobium. Порівняння ефективності родів Leptothrix, Sphaerotillus, Metallogenium показало, що в умовах цих експериментів бактерії роду Leptothrix ефективніше видаляють залізо і марганець за низьких концентрацій у модельному розчині.

Ключові слова: мікроорганізми, здатні окислювати залізо та марганець, швидкі фільтри, цеолітове завантаження.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018