Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

 3 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 3, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.03.083
С. 83-88, бібліогр. 33, англ.
УДК: :581.1631.811.98633.854.78581.198636.09

ВПЛИВ РЕГОПЛАНТУ І СТИМПО НА ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ, ПРОЛІНУ  ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РЕАКЦІЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ  У HELIANTHUS ANNUUS  L. ЗА РОСТУ НА ТЕХНОЗЕМАХ  ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО  РАЙОНУ

С. Ю. Макогоненко 1, В. І. Баранов 1, С. П Пономаренко 2

1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;  
2Державне підприємство «Міжвідомчий науково - технологічний центр «Агробіотех» НАН України і МОН України, Київ

Метою роботи було дослідити  вплив  нових регуляторів росту Стимпо та Регоплант (виробник Державне підприємство Міжвідомчий науково-технологічний центр – ДП МНТЦ "Агробіотех") у порівнянні з  гібереліновою   кислотою  та регулятору  росту другого покоління Трептолем на вміст вільних амінокислот, проліну та   реакції  перекисного окиснення ліпідів у 14-добових паростків   Helianthus annuus L. за росту на ґрунтових субстратах породного відвалу вугільних шахт Центральної збагачувальної фабрики у Червоноградському гірничопромисловому районі.

Було встановлено збільшення  вмісту вільних амінокислот, проліну та зниження інтенсивності реакцій перекисного окиснення ліпідів  (за вмістом малонового діальдегіду), що свідчить про збільшення стійкості рослин до несприятливих умов породного відвалу за дії регуляторів росту. Одержані результати вказують на перспективність подальшого  застосування Стимпо та Регопланту  при фіторекультивації породних відвалів.

Ключові слова: Helianthus annuus L., Стимпо, Регоплант, Трептолем, субстрати породних відвалів вугільних шахт, вільні амінокислоти, пролін, реакції перекисного  окиснення ліпідів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018