Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

2 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 2, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.02.072
С. 72-78, бібліогр. 23, англ.
УДК:  616.931:616-006.6

ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ АНТИБІОТИКА БАТУМІНУ НА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ У Staphylococcus aureus І Pseudomonas batumici

Л. М. Чуркіна1, В. В. Клочко1, С. Д. Загородня1, Л. В. Ярошенко1, О. Б. Лютко2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Інститут ортопедії і травматології НАМН України, Київ

Метою роботи було дослідити дію антибіотика батуміну на сформовану стафілококами біоплівку, а також на процес біоплівкоутворення штамом-продуцентом Pseudomonas batumici. Мінімальну інгібувальну концентрацію (МІК) батуміну встановлено згідно зі стандартами CLSI Інституту клінічних та лабораторних стандартів. Формування біоплівки вивчали фотометричним методом O’Toolе за допомогою планшетного фотометра за довжини хвилі 540 нм. З’ясовано, що батумін проникав у біоплівки стафілококів і знижував біомасу сформованої біоплівки у Staphylococcus aureus і S. epidermidis за концентрації антибіотика 0,5 мкг/мл, яка лише у два рази перевищує МІК батуміну за дії на планктонні клітини. Зміни біоплівки у присутності батуміну різняться у різних штамів стафілококів, однак ці відмінності не залежать від чутливості або резистентності штамів до антибіотика.

Уперше встановлено здатність штаму-продуцента батуміну до утворення біоплівки і стимуляції цього процесу самим антибіотиком у концентраціях 1 і 10 мкг/мл. Також відзначено, що у планктонній культурі P. Batumici В-321 за присутності 10 мкг/мл батуміну довжина клітин продуцента збільшувалась у середньому на 15%.

Отримані дані відкривають нові аспекти антимікробної дії батуміну на біоплівку стафілококів, що полягають як у запобіганні формуванню, так і в інгібуванні вже сформованої біоплівки. Це дає підстави розглядати батумін як перспективний засіб лікування стафілококових інфекцій.

Ключові слова: батумін, staphylococci, біоплівка.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018