Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.018
С. 18-27, бібл. 43, англ.
УДК:  577.112:616

ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ГЛУТАМІНУ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ DEK, TPD52, BRCA1, ADGRE5, LIF, GNPDA1 ТА COL6A1 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З НОКАУТНИМ IRE1

А. П. Харькова, Я. А. Гармаш, О. С. Гнатюк, О. Я. Лузина, С. В. Даниловський, А. Ю. Кузнєцова, O. Г. Мінченко

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ,  Київ, Україна

Метою роботи було вивчити вплив дефіциту глутаміну на експресію декількох генів, що кодують ключові фактори регуляції проліферації, у клітинах гліоми лінії U87 за умов пригнічення inositol equiring enzyme-1 IRE1. Показано, що відсутність глутаміну знижувала експресію генів DEK, BRCA1, LIF та COL6A1 у контрольних (трансфікованих пустим вектором) клітинах гліоми, збільшувала експресію ADGRE5, але істотно не змінювала експресію TPD52 та GNPDA1. Пригнічення функції сигнального ензиму IRE1 у клітинах гліоми лінії U87 змінювало ефект дефіциту глутаміну на експресію генів TPD52, BRCA1, LIF, DEK, ADGRE5 та COL6A1: індукувало ефект дефіциту глутаміну на TPD52 та GNPDA1, зменшувало — на COL6A1 і посилювало — на ADGRE5, DEK та BRCA1. Таким чином, дефіцит глутаміну змінював  рівень експресії більшості досліджених генів у клітинах гліоми лінії U87 залежно від функціональної активності сигнального ензиму IRE1, який відповідає за контроль проліферації клітин та росту гліом.

Ключові слова: експресія мРНК, гени  DEK, BRCA1, COL6A1, ADGRE5, GNPDA1, дефіцит глутаміну, пригнічення IRE1, клітини гліоми лінії U87.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017