Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія )
ISSN 2410-776X (электронная версия)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.019
С. 19-29, бібліогр. 16, англ.
УДК: 577.27:616.097

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПРЕСІЇ РЕКОМБІНАНТНИХ scFv-АНТИТІЛ

О.В. Галкін1, Т.О. Чудіна1,2 , А.А. Сіромолот1, О.С. Олійник1

1Інститут біохімії ім. А.В.Палладіна НАН України, Київ
2 ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка

Одержання рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл scFv (single-chain fragment variable) в клітинах E. coli часто пов’язане з низкою проблем, які зумовлюють низький рівень виходу та неактивну форму продукту.

роботи було дослідити вплив фрагмента стафілококового протеїну А (SpA) у складі злитого протеїну із scFv-антитілами на ефективність експресії кінцевого продукту. На прикладі scFv-антитіл різного походження і специфічності показано, що рівень їх експресії у злитій із D-E-A-A* фрагментом SpA формі значно перевищував рівень експресії вільних scFv у аналогічній експресійній системі. При цьому у складі злитих протеїнів scFv-антитіла зберігали свої антигензв’язувальні властивості, а фрагмент протеїну А — здатність зв’язувати інші імуноглобуліни.

Таким чином, запропоновану стратегію можна використовувати як ефективний підхід для підвищення ефективності продукції scFv-антитіл у клітинах E.coli.

Ключові слова: scFv-антитіла, протеїн А Staphylococcus aureus, химерні протеїни, E. coli.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008