Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.005
С. 5-18, бібліогр. 82, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

О. М. Ключко

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи був опис методів кластерного аналізу та доказ можливості їх застосування в біотехнології. Оскільки є певний досвід застосування цих методів у біології та медицині, проаналізовано відповідні публікації. Наведено коротку характеристику основних принципів кластерного аналізу, їх використання в біології та медицині та окремі приклади — в біотехнології. Розглянуто результати вирішення біотехнологічних проблем за допомогою кластерних методів у комплексі з іншими математичними підходами. У висновках наведено результати виконаного аналізу, а також рекомендації щодо використання методів кластерного аналізу в біотехнології.

Ключові слова: кластерний аналіз, біотехнологія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017