Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія )
ISSN 2410-776X (электронная версия)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 4, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.005
С. 5-13, бібліогр. 22, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

О. М. Ключко

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Метою роботи було проаналізувати метод штучних нейронних мереж щодо перспектив його застосування в біотехнології. Оскільки в сучасній науці існує чимала кількість даних щодо застосування цього методу, для досягнення поставленої мети було проаналізовано майже 300 публікацій. У статті наведено характеристику штучних нейронних мереж, опис та аналіз методу, приклади використання у біології та медицині. Розглянуто застосування цього методу для дослідження складних проблем у галузях, для яких його було використано у комплексі з іншими сучасними математичними методами. У висновках наведено результати проведеного аналізу та рекомендації щодо використання в біотехнології.

Ключевые слова: математичні методи, біотехнологія, метод штучних нейронних мереж, програмне забезпечення, бази даних.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008