Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

6 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 6, 2015;  
https://doi.org./10.15407/biotech8.06.063
С. 63-70, бібліогр. 22, англ.
УДК: 611.018.5.013.8.088.3:577.121.7:57.43

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН ДЕКОНСЕРВОВАНИХ КЛІТИН ЛЕЙКОКОНЦЕНТРАТУ ПІСЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ, ЩО МІСТИТЬ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНУ ФРАКЦІЮ КОРДОВОЇ КРОВІ

А. К. Гулевський 1, Ю. С. Ахатова 1, О. О. Сисоєв 2, І. В. Сисоєва 2

1 Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків
2 Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастополь

Метою роботи було визначити біоенергетичні показники клітин лейкоконцентрату після кріоконсервування та можливість їх відновлення після інкубації в середовищі з низкомолекулярною фракцією з кордової крові. Лейкоконцентрат одержували з донорської крові методом седиментації; кріоконсервування проводили в режимі повільного заморожування під захистом 5%-го диметилацетаміду; кількість АТФ, АДФ і АМФ визначали хемолюмінесцентним, а глікоген – цитохімічним методами. Встановлено, що після кріоконсервування відбувається порушення енергетичного балансу клітин лейкоконцентрату. Показано, що низькомолекулярна фракція кордової крові (0,15 мг/мл) сприяє глікогенолізу і підвищенню вмісту АТФ, АДФ і АМФ в деконсервованих клітинах. До складу фракції з кордової крові входять енергетичні субстрати й метаболіти, гормони, макро- та мікроелементи.

Використання фракції з кордової крові у складі реабілітуючого середовища для деконсервованих клітин лейкоконцентрату сприяє поліпшенню їхнього енергетичного статусу, що відображається у збільшенні загального аденілатного пулу й активації процесів глікогенолізу.

Ключові слова: енергетичний обмін, кріоконсервування, кордова кров, лейкоконцентрат.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008