Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 4, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.04.043
С. 43-48, Бібліогр. 22, укр.
УДК: 577.15.:577.152.3

Penicillium sp. — ПРОДУЦЕНТ ПОЗАКЛІТИННОЇ α-L-РАМНОЗИДАЗИ

 Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д., Курченко І. М., Наконечна Л. Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити α-L-рамнозидазу, що гідролітично відщеплює термінальні невідновлені α-1,2-, α-1,3- та α-1,6-зв’язані залишки L-рамнози, присутні як у синтетичних, так і в природних глікозидах, оліго-, полісахаридах, гліколіпідах і різних глікокон’югатах: похідних флавоноїдів (рутин, неогесперидин, гесперидин, нарингін, кверцитрин), сапонінах, терпенових глікозидах. Ці властивості ензиму можуть бути використані для потреб харчової, фармацевтичної і хімічної промисловості: поліпшення якості напоїв (зменшення гіркоти соків, підсилення аромату вин), у виробництві харчових добавок, лікарських засобів, а також рамнози.

Унаслідок скринінгу, проведеного серед 9 штамів мікроміцетів, здатність синтезувати ?-L-рамнозидазу виявлено лише у Penicillium sp. 2918. Із супернатанта культуральної рідини цього мікроміцета осадженням сульфатом амонію (90% насичення) одержано комплексний ензимний продукт та вивчено деякі його фізико-хімічні властивості, такі як рН- і термооптимум, рН- і термостабільність, а також субстратну специфічність. Встановлено, що цей продукт має рН-оптимум 6,0, а термооптимум — 60 оС. Препарат Penicillium sp. 2918 поряд з α-L-рамнозидазною виявляє також β-D-глюкозидазну, β-D-галактозидазну та β-D-глюкозамінідазну активність.

Ключові слова: Penicillium sp. 2918, ?-L-рамнозидаза, мікроміцети, ензимний комплекс, субстратна специфічність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014