Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 3, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.03.043
С. 43-51, Бібліогр. 40, англ.
УДК: 546.26.043

ВПЛИВ C60-ФУЛЕРЕНУ НА ДИНАМІКУ ВТОМЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У КАМБАЛОПОДІБНОМУ М’ЯЗІ ЩУРА ПІСЛЯ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ

 Д. М. Ноздренко 1, К. І. Богуцька 1, Ю. І. Прилуцький 1, У. Ріттер 2, П. Шарфф 2

1, 2 Спільний Українсько-Німецький центр з нанобіотехнології
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології», Україна
2 Teхнічний університет Ілменау, Інститут хімії і біотехнології, ФРН

З використанням тензометричного методу досліджено вплив водного колоїдного розчину немодифікованого С60-фулерену (1 мг/кг) на динаміку втомлювальних процесів у камбалоподібному м'язі щура після ішемічно-реперфузійного ушкодження. Експерименти проводили упродовж перших 5 год і 5 діб після ішемії. Аналізували зміни максимальної сили скорочення м'яза та рівня його генерації між початком і кінцем стимулювального подразнення тривалістю 3 хв за внутрішньовенного і внутрішньом'язового введення водного колоїдного розчину немодифікованого С60-фулерену. Вперше виявлено виражений захисний ефект препарату на динаміку м'язового скорочення. Захисна дія водного колоїдного розчину немодифікованого С60-фулерену за порівняння змін у рівнях генерації максимальної сили скорочення скелетного м'яза між початком і кінцем стимулювального подразнення становила 15% у перші 5 год після ішемії і зростала до 92% на 5-ту добу експерименту. При цьому внутрішньовенне введення водного розчину фулерену було найбільш оптимальним: захисний ефект досяг 67% проти 49% за внутрішньом'язового введення. Отже, розвиток біомедичних нанотехнологій із застосуванням водного колоїдного розчину немодифікованого С60-фулерену як активного антиоксиданта відкриває нові можливості у профілактиці та лікуванні ішемічних ушкоджень скелетних м'язів.

Ключові слова: С60-фулерен, ішемічно-реперфузійне ушкодження.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014