Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

2 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 2, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.02.114
С. 114-117, Бібліогр. 10, укр.
УДК: 636.086/087:664.022.3

ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ РІПАКУ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

 О. А. Ракша-Слюсарева1, В. О. Круль1, О. А. Слюсарев2

1Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Україна
2Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна

У процесі одержання олії й біодизеля з насіння ріпаку утворюються вторинні продукти переробки, які на цей час раціонально не використовуються. Роботу присвячено проблемам можливого застосування їх у харчовій промисловості. Під час виготовлення харчового продукту для спеціального дієтичного споживання було застосова но електрофізичний (обробка гідроелектроімпульсом) і фізичні (сушіння, подрібнення, обробка паром) методи оброблення сировини. Завдяки впровадженню технології перероблення ріпакової макухи одержують сировину, яка є придатною для використання в харчовій промисловості. На основі цієї сировини розроблено «Харчовий продукт для спеціального дієтичного харчування “Ріпаковий”». До його складу входить ріпакова макуха із насіння з низьким вмістом глюкозинолатів та ерукової кислоти, що була оброблена гідроелектроімпульсом, піддана сушінню в сухо жаровій шафі або конвективній сушарці, подрібненню та знеззараженню з використанням розробленої щадної технології для збереження біологічно активних речовин. Виробництво цього продукту сприятиме вирішенню проблеми раціональної утилізації ріпакової макухи і розширення асортименту харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання.

Ключові слова: технологія перероблення ріпакової макухи.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014