Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 2, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.02.074
С. 74-79, бібл. 28, укр.
УДК: 579.222

СТВОРЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ТРАНСГЕННИХ КОРЕНІВ
Althaea officinalis L. З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ α2B ЛЮДИНИ

Н. А. Матвєєва1, Ю. Й. Кудрявець2, О. A. Ліхова2, О. Ю. Кваско1, А. М. Шаховський1

1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Е. Кавецького
НАН України, Київ

Метою роботи було одержання культури «бородатих» коренів Althaea officinalis L. з геном інтерферону α2b людини (ifn-α2b), визначення вмісту фруктанів та противірусної активності екстрактів із трансгенних коренів. Трансформування листових та кореневих експлантів здійснювали методом Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації. Противірусну активність визначали за зниженням цитопатичної дії вірусу везикулярного стоматиту (штам Індіана) у клітинах нирки бика лінії MDBK. З обох типів експлантів з частотою 100% отримано трансгенні корені алтею. Методом ЗТ-ПЛР підтверджено транскрипцію гена ifn- α2b.

Різні клони одержаних «бородатих» коренів відрізнялися за швидкістю росту — приріст маси за 30 діб коливався від 0, 036± 0,008 до 0,371±0,019 г з однієї точки росту, а також за синтезом фруктанів, вміст яких максимально дорівнював 154,6 ± 6,62 мг/г сухої маси коренів. Показано, що генетична трансформація у деяких випадках сприяла підвищенню швидкості росту та збільшенню накопичення фруктанів у трансгенних коренях A. officinalis.

Екстракти з культивованих in vitro коренів виявили високу (до 26 000 МО/г маси) активність проти вірусу везикулярного стоматиту.

Таким чином, було отримано трансгенні корені алтею, які відзначалися високими швидкістю росту, рівнем накопиченням фруктанів та противірусною активністю.

Ключові слова: Agrobacterium rhizogenes, Althaea officinalis L., генетична трансформація, інтерферон α2b людини, фруктани.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013