Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 47-56, бібл. 23, укр.
УДК 602.68

ОТРИМАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМБІНАНТНИХ ОДНОЛАНЦЮГОВИХ ВАРІАБЕЛЬНИХ ФРАГМЕНТІВ АНТИТІЛ (SCFV) ПРОТИ ГЕПАРИНЗВ’ЯЗУВАЛЬНОГО EGF-ПОДІБНОГО ФАКТОРА РОСТУ ЛЮДИНИ

О. С. Олійник, А. А. Кабернюк, Д. В. Колибо, С. В. Комісаренко

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Гепаринзв’язувальний EGF-подібний фактор росту — HB-EGF, що належить до EGF-родини ростових факторів, відіграє важливу роль у багатьох фізіологічних і патологічних процесах. Антитіла є важливим інструментом для дослідження функцій HB-EGF за нормальних та патологічних умов. Метою цієї роботи було виділити й вивчити деякі властивості рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл (scFv-антитіл), специфічних до HB-EGF. Для цього сконструювали фагову імунну бібліотеку scFv-антитіл миші, імунізованої рекомбінантним розчинним HB-EGF людини. Після скринінгу бібліотеки проти HB-EGF було виділено 2 групи клонів антитіл, що характеризувалися різними наборами рестриктних фрагментів. По одному клону з кожної групи (scFv 5А та 7Е) було охарактеризовано. Показано, що scFv із цих клонів здатні зв’язуватися і з людським, і з мишачим HB-EGF. Обидва клони розпізнавали цільовий антиген у вестерн-блоті, але лише за нередукуючих умов. Методом конфокальної мікроскопії також продемонстровано специфічне зв’язування scFv 5А та 7Е з клітинами лінії Vero, які характеризуються високим рівнем HB-EGF на поверхні клітини. Таким чином, одержали scFv-антитіла проти розчинного HB-EGF, які придатні для різних видів імунохімічного аналізу, зокрема для застосування в сорбційному імуноензимному аналізі, імуноблотингу та імуноцитохімії. Імовірно, такі scFv-антитіла можуть бути також використані в дослідженнях HB-EGF та для розроблення нових діагностичних і терапевтичних засобів.

Ключові слова: гепаринзв’язувальний EGF-подібний фактор росту, scFv-антитіла, фаговий дисплей.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008