Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 6, 2012
С. 101-106, бібл. 9, укр.
УДК 57.08:636:31

АНАЛІЗ ВІДТВОРЮВАНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЕМБРІОНІВ ТВАРИН

Л. В. Горбунов, М. Д. Безуглий

Інститут тваринництва НААН, Харків, Українська академія аграрних наук, Київ

Фундаментом розведення й селекції тварин є технології кріоконсервування генетичного матеріалу, запліднення сперміями та трансплантації ембріонів.

Проведено порівняльний аналіз, подано теоретичне узагальнення та нове рішення підвищення відтворюваності результатів експерименту на основі запропонованої математичної моделі оцінки нативного стану ембріонів корів та ефективності етапів їх кріоконсервування. Застосування моделі у багато разів підвищує відтворюваність результатів і забезпечує можливість їх порівняння у разі використання різних способів заморожування ембріонів. Експериментальна перевірка запропонованої моделі показала, що використання узагальнених показників життєздатності та ефективності знижує розкид результатів до величини помилки їх визначення. Розрахункові значення узагальнених величин становили: для життєздатності ембріонів корови, яка залежить від фізіологічного стану їхніх донорів, — 97,1±1,0%, ефективності кріоконсервування — 96,0±4,2% і трансплантації — 54,3±4,8%.

Кількісний облік стану нативного біооб’єкта для визначення ефективності етапів різних способів заморожування значно підвищує відтворюваність результатів його кріоконсервування, що дає змогу істотно знизити обсяг біологічного матеріалу та витрати на проведення дослідів за умови отримання достовірного значення.

Ключові слова: відтворюваність, ефективність кріоконсервування, ембріони корів, збереженість, життєздатність.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008