Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 2, 2011
С. 46-53, бібл. 53, укр.
УДК 575.222.7:581.1

ПЕРЕНЕСЕННЯ В РОСЛИНИ РЯСКИ Lemna minor L. ГЕНІВ ТУБЕРКУЛЬОЗНИХ АНТИГЕНІВ ESAT6 ТА AG85B ЗА ДОПОМОГОЮ Agrobacterium rhizogenes

Н. А. Матвєєва, О. М. Кіщенко, А. М. Шаховський, М. В. Кучук

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Розроблено методику генетичної трансформації ряски Lemna minor L. (Lemnaceae, Monocotyledons) з використанням Agrobacterium rhizogenes без застосування ацетосерингону. Трансгенні рослини ряски з генами туберкульозних антигенів ESAT6 та Ag 85B було отримано з частотою 2% прямою регенерацією з пазушних меристем без стадій утворення «бородатих коренів» та калюсу. Така методика дозволяє істотно скоротити час одержання трансгенних рослин та створювати трансформовані рослини ряски з генами, що становлять практичний інтерес.

Ключові слова: Lemna minor, Agrobacterium rhizogenes, генетична трансформація, гени туберкульозних антигенів ESAT6 та Ag 85B.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008