Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 2, 2011
С. 54-60, бібл. 11, рос.
УДК 541.16:548.73+576.52

ОДЕРЖАННЯ ДОВГОМІРНИХ КАТАЛІТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ВУГЛЕЦЮ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХНЬОЇ БІОСУМІСНОСТІ

І. В. Гурін, Б. П. Введенський, В. А. Гурін, О. М. Буколов, С. Г. Фурсов,
І. В. Бєлочкіна, Г. О. Ковальов, О. П. Синчикова, Л. Н. Тининика, Б. П. Сандомирський

Нацiональний науковий центр «Харкiвський фiзико-технiчний інститут» НАН України, Харків
Iнститут проблем крiобiологiї i крiомедицини НАН України, Харків

Запропоновано новий підхід для одержання багатошарових вуглецевих нанотрубок і нановолокон з використанням шахтної печі з ламінарним потоком вуглеводневого газу. Дослідження реакційної здатності різних солей заліза (FeS, FeCl3, FeSO4, карбонільного заліза і т. д.) показало, що застосування хлорного заліза забезпечує одержання каталітичних утворень вуглецю найбільшої довжини та з мінімальною кількістю сажоподібних включень.

Чистота каталітичних утворень вуглецю після високотемпературної рафінації у вакуумі при температурі 2 500 0С становила 99,97%. Вивчення біосумісності одержаних каталітичних утворень вуглецю під час контакту з культурою клітин та після імплантації лабораторним тваринам не виявило істотного токсичного впливу.

Ключові слова: вуглецеві нанотрубки, токсичність наноструктур, біоінженерія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008