Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 2, 2011
С. 73-79, бібл. 10, укр.
УДК 57.083.2./.3:575:582.926.2:619:616.98

ОДЕРЖАННЯ АНТИГЕНУ VP7 ВІРУСУ БЛЮТАНГУ ЖУЙНИХ
У ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ Nicotiana tabacum

В. Г. Спиридонов, К. С. Ситник, М. Ф. Парій, Н. В. Павлюченко, Д. Ю. Рибальченко,
Д. Л. Мартиненко, М. Д. Мельничук

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розроблено метод одержання імунологічно активного групоспецифічного антигену VP7 вірусу блютангу жуйних у трансгенних рослинах Nicotiana tabacum. Селективним схрещуванням отримано гомозиготні лінії трансгенного тютюну з максимальним рівнем експресії рекомбінантного антигену VP7. Показано, що сумарний вихід очищеного антигену становить 0,2 мг на 1 г рослинної біомаси. Одержаний рекомбінантний антиген VP7 може бути використано у ветеринарній практиці для створення вітчизняних ІЕА-діагностикумів для серологічного моніторингу та запобігання розповсюдженню блютангу територією України.

Ключові слова: блютанг жуйних, трансгенні рослини, рекомбінантні антигени, імуноензимний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008