Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 20-28, бібліогр.48, укр.
К:   577.152.34:577.151.5

ЕЛАСТОЛІТИЧНІ ЕНЗИМИ МІКРООРГАНІЗМІВ

О. В. Мацелюх, Н. А. Нідялкова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

Еластолітичні ензими використовують у промисловості й медицині для гідролізу еластину — природного нерозчинного фібрилярного протеїну, що є складовою сполучної тканини більшості хребетних тварин. Описані в літературі еластолітичні ензими відрізняються між собою за каталітичними механізмами і субстратною специфічністю. В огляді узагальнено дані щодо здатності деградувати еластин ензимами, виділеними з різних групп мікроорганізмів — бактерій, актиноміцетів і мікроскопічних грибів. Розглянуто деякі фізико_хімічні властивості препаратів еластолітичних ензимів та їхню роль у патогенності Pseudomonas aeruginosa.

Ключові слова: еластолітичні ензими мікроорганізмів, еластаза, las-система міжклітинних взаємовідносин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008