Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2010

Ж-л «Біотехнологія» Т. 3, № 1, 2010
С. 62 – 66, бібл. 5, укр..
УДК 573.6.086.83:51-7; 573.6.086.83:007


Національний університет «Львівська політехніка»
 
Використовуючи ітераційний спосіб розрахунків, можна коректно поєднати модель Мальтуса для необмеженого росту біомаси за сталої концентрації і питомої швидкості росту з рівнянням Моно, яке передбачає змінну величину цієї швидкості. За допомогою нової моделі, що є більш змістовною з погляду біохімії, ніж модель логістичної кривої Фергюльста, можна розраховувати об’єм ферментера періодичної дії та оптимальний час ферментації.

Ключові слова: моделі росту біомас Мальтуса, Фергюльста, рівняння Моно, ітераційна модель Мальтуса–Моно.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008