Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

Ж-л "Бiотехнологiя" Т. 1, № 4, 2008
С. 9-17, Библиогр. 48, укр.
УДК 577.15

ПРОТЕЇН С: МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Система протеїну С становить важливу ланку регуляції численних фізіологічних і патофізіологічних процесів організму. Розглянуто особливості структури протеїну С та механізми його активації. Особливу увагу приділено функціонуванню активованого протеїну С, його антикоагулянтним, протизапальним і профібринолітичним властивостям. З’ясовується можливе терапевтичне застосування препарату протеїну С для лікування багатьох патологій, що характеризуються дефіцитом цього білка. Описано існуючі джерела та підходи до одержання препарату протеїну С.

Ключові слова: протеїн С, гемостаз, антикоагулянт, запалення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008