Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

Ж-л "Біотехнологія" Т. 1, № 4, 2008
С. 64-68, Бібліогр. 19, рос.
УДК 664.231: 577 15

Одеська національна академія харчових технологій

Досліджено вплив різних препаратів α-амілази на пшеничний крохмаль та його фракції. У зразках визначали олігосахариди з різною молекулярною масою. Показано, що гідролізати з низьким глюкозним еквівалентом мають термореверсивні властивості за певного співвідношення низько- і високомолекулярних фракцій крохмалю.

Ключові слова: крохмаль, амілази, гідролізат, ферментативний гідроліз, мальтоолігосахариди.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008