Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

4 2008

Ж-л "Біотехнологія" Т. 1, № 4, 2008
С. 69-75, Бібліогр. 74, укр.
УДК 541.13:577.112.087

БІОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ БАКТЕРІЇ ЯК СЕНСОРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

 
Інститут біоколоїдної хімії ім Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ

Виявлено дозозалежний ефект інгібування іонами золота інтенсивності природної люмінесценції штаму Photobacterium phosphoreum В7071 (lux+). Клітини цих бактерій можуть слугувати сенсорним елементом біолюмінесцентного аналізатора для визначення вмісту іонного золота, наприклад у стічних водах золотодобувних та золотопереробних підприємств, з метою контролю додержання технологічних процесів. У результаті кон’югативного схрещування отримано клітини транскон’югату Pseudomonas fragi T2(5), що містять гібридну плазміду (ZnRlux+) і здатні високоспецифічно випромінювати світло під час контакту з іонами цинку. Це уможливлює використання їх як чутливого елемента в біолюмінесцентному високоспецифічному визначенні якісного та кількісного вмісту цього металу в об’єктах довкілля.

Ключові слова: бактерії, природна біолюмінесценція, індукована біолюмінесценція, визначення, золото, цинк, кон’югативне схрещування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008