Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3  2008

 

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 3, 2008
С. 7-12, Бібліогр. 26, укр.
УДК 636:591.391

 
Інститут розведення і генетики тварин УААН

Розглянуто значення і основні напрями використання біотехнології у тваринництві, висвітлено досягнення і проблеми репродуктивної біотехнології, подано огляд біотехнологічних досліджень, які виконуються в Інституті розведення і генетики тварин УААН. Викладено результати застосування комплексного морфогенетичного аналізу під час вивчення закономірностей реалізації генетичної інформації в ембріогенезі отриманих in vitro ембріонів. Обґрунтовано доцільність застосування цитогенетичного контролю для оцінки біологічної повноцінності розвитку in vitro ембріонів ссавців.

Ключові слова: біотехнологія у тваринництві, клітинна і генна інженерія, ембріони, трансгенез, клонування, цитогенетичний аналіз.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008