Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3  2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 3, 2008
С. 25-36, Бібліогр. 107, рос.
УДК 612.393:577.151.6

 

Розглянуто технологію одержання різних видів чаю та механізми біологічної дії найбільш активних його компонентів — катехінів. Зроблено спробу пояснити зазначені механізми виходячи з антиоксидантних властивостей цих фізіологічно активних сполук, що зумовлює наявність у них антимутагенних і протипухлинних ефектів. Особливу увагу приділено хімічним та біологічним властивостям найактивнішого з катехінів — EGCG.

Ключові слова: чай, катехіни, антиоксидантна активність.
 
© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008