Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2008

ЗМІСТ

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 1, 2008
С. 116-122, Бібліогр. 20, укр.
УДК 577.15.543.555

КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ТРИФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ САХАРОЗИ

О. О. Солдаткін, В. М. Пєшкова, С. В. Дзядевич, Г. В. Єльська

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
Київський національний уіиверситет імені Тараса Шевченка

Охарактеризовано створений біосенсор для визначення сахарози, в якому складна триферментна мембрана виконує роль чутливого елемента, іммобілізованого на кондуктометричний перетворювач. Час визначення концентрації сахарози в розчині — 1–2 хв. Динамічний діапазон визначення може змінюватись залежно від буферної ємності. Так, у 5 мМ фосфатному буферному розчині він становить 2 мкМ — 5 мМ сахарози. Досліджено залежність роботи біосенсора від рН та іонної сили розчину. Наведено дані щодо селективності сенсора та зберігання його в різних умовах. Розроблений кондуктометричний біосенсор відзначається високою операційною стабільністю та відтворюваністю сигналу і придатний для використання в реальних умовах.

Ключові слова: сахароза, глюкоза, кондуктометричний біосенсор, інвертаза, мутаротаза, глюкозооксидаза.

© Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, 2008