Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2008

Ж-л «Біотехнологія» Т. 1, № 1, 2008
С. 12-27, Библиогр. 38, укр.
УДК 547.9

 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
 

Біомаса рослин є постійно відновлюваним джерелом сировини для хімічної промисловості. В огляді викладено можливості використання біомаси у виробництві базових органічних хімікатів та головні технологічні напрями її перероблення. Більшість процесів побудовано на використанні целюлози та вуглеводів, які хімічним шляхом або ферментативними технологіями перетворюються на кінцеві продукти. Низка таких процесів уже використовується у промислових масштабах, і сфера застосування їх постійно зростає. Ряд хімічних продуктів можна безпосередньо вилучати з рослин, у тому числі й з генетично модифікованих видів. Успіхи хімічної технології та біотехнології дають змогу замінити до 50–70% нафтохімічної сировини на біомасу, що створює базу для сталого розвитку хімічної промисловості органічних матеріалів.

Ключові слова: біомаса, ферменти, органічні хімікати, цукри, целюлоза, природні сполуки.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008