Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN2410-776X (Електронна версія)

 

Biotechnologia Acta  Т. 15, No. 1, 2022
С. 61-71. Біблыогр. 47, англ.
UDC: 547.915
https://doi.org/10.15407/biotech15.01.061

ЦИТОТОКСИЧНА, АНТИОКСИДАНТНА ТА АНТИМІКРОБНА ДІЯ ЕКСТРАКТІВ  Peganum harmala L.

Dehiri Mounira1, Diafat Abdelouahab 1, Fatmi Widad 2, Ben Mansour Riadh 3, Bouaziz Farid 1, Bahloul Ahmed 2

1 Laboratory of Characterization and Valorization of Natural Products, Faculty of Nature and Life Sciences, University El-Bachir El-Ibrahimi, Bord jBou Arreridj
2 Laboratory of Health and Environment, Faculty of Nature and Life Sciences, University El-Bachir El-Ibrahimi, Bord jBou Arreridj
3 Laboratory Analysis, Valuation of Food Securities, Biotechnology Research Group and Pathologies, National School of Engineering of Sfax (ENIS), Tunisia

Peganum harmala L., відома як «Harmel», є рослиною, що її широко використовують у традиційній алжирській медицині.

Мета. Вивчити антиоксидантний, антипроліферативний та антимікробний потенціал екстрактів пегану гармали.

Методи. Для кількісного визначення фенольних сполук використовували колориметричні методи, тоді як антиоксидантну активність оцінювали in vitro за допомогою аналізу поглинання радикалів DPPH/ABTS, відновлювальної сили заліза, аналізу відбілювання ?-каротину, загальної антиоксидантної здатності та аналізу хелатування двовалентного заліза. Для оцінювання антибактеріальної активності використовували дифузію з лунки з агаром і метод мікророзведення бульйону, а для перевірки цитотоксичності екстрактів застосовувадт МТТ-аналіз.

Результати. Етанольні екстракти Peganum harmala L. показали найвищий вміст поліфенолів і потужний антиоксидант, високу активність проти Грам-позитивних і Грам-негативних бактерій і хороший протигрибковий ефект і були більш цитотоксичними для лінії клітин HeLa.

Висновки. Обрані рослини можуть бути потенційним джерелом біоактивних сполук з антиоксидантним, антимікробним та антипроліферативним потенціалом. Таким чином, показано подальше дослідження цієї рослини in vitro, а також in vivo для відкриття нових ліків.

Ключові слова: Peganum harmala, поліфеноли, антиоксидантна активність, антимікробна дія, цитотоксичний ефект.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022