Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

1 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.064
С. 64-69, бібліогр. 13, англ.
УДК: 577.115:663.12

ВИКОРИСТАННЯ СУБСТРАТУ  НИЗИННОГО ТОРФУ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ ДРІЖДЖІВ PICHIA ANOMALA IMB Y-5067 ТА RHODOTORULA GRACILIS IMB Y-5075

Т. С. Каландирець 1, В. О. Красінько 1, Г. С. Андріяш 2, Н. Є. Бейко 2,  О. О. Тігунова 2, С. М. Шульга 2

1 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
2 ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ

Метою роботи було дослідити накопичення дріжджових ліпідів штамами Pichia anomala IMB Y-5067 та Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 з використанням торфу як ростового субстрату. Об’єктом досліджень були штами P. anomala IMB Y-5067 і R. gracilis IMB Y-5075 із «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України». Як сировину використовували низинний торф, який попередньо обробляли за допомогою кавітації або вибухового автогідролізу. Було показано накопичення ліпідів за культивування P. anomala IMB Y-5067 та R. gracilis IMB Y-5075 на нехарчовому субстраті – низинному торфі. Досліджено вплив вибухового автогідролізу пульпи та кавітаційного оброблення пульпи на накопичення біомаси і синтез ліпідів штамами P. аnomala IMB Y-5067 та R. gracilis IMB Y-5075. Встановлено, що максимальне накопичення ліпідів штамами P. аnomala IMB Y-5067 (9,7 г/дм3) та R. gracilis IMB Y-5075 (8,9 г/дм3) відбувалося за кавітаційного оброблення пульпи торфу і додаткового внесення солей та дріжджового екстракту в середовище культивування.

Ключові слова: ростовий субстрат, торф, ліпіди дріжджів,  штами Pichia anomala, Rhodotorula gracilis.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017