Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

1 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.070
С. 70-75, бібліогр. 10, англ.
УДК: 616.096.578.828

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИРОВАТОК ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ В ІМУНОЕНЗИМНИХ ТЕСТ-СИСТЕМАХ 3-ГО ТА 4-ГО ПОКОЛІННЯ

Т. Ю. Трохимчук 1, Л. О. Ганова 2, М. Я. Співак 2

1 ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед», Київ
2 Інститут мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити здатність тест-систем DIA-HIV 1/2 та DIA-HIV-Ag/Ab виробництва ПрАТ «НВK «Діапроф-Мед» виявляти ВІЛ-інфекцію. Перевірку еталонних сироваток крові хворих на ВІЛ проводили методом імуноензимного аналізу. Показано, що виявлення ранньої ВІЛ-інфекції ефективніше за допомогою тест-систем 4-го покоління, які доцільно використовувати при первинних дослідженнях на ВІЛ, а тест-системи 3-го покоління – для підтвердження позитивних результатів первинного аналізу.

Ключові слова: ІЕА, рання діагностика ВІЛ, імуноензимні тест-cистеми.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017