Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Печатный вариант)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

1 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 1, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.01.005
С. 5-24, бібліогр. 121, англ.
УДК: 579.64:581.1

МІКРОБНИЙ СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ

Т. П. Пирог 1, 2, Г. О. Іутинська 1, Н. О. Леонова 1, Х. А. Берегова 2, Т. А. Шевчук 1

1 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К.Заболотного НАН України, Київ
2 Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Метою огляду було проаналізувати  сучасні  дані літератури і результати  власних досліджень синтезу ауксинів, цитокінінів, гіберелінів як асоційованими з рослинами мікроорганізмами (ризосферними, ендофітними, азотфіксувальними, фітопатогенними), так і тими, які не беруть участі у такій взаємодії. Виявлена у широкого кола мікроорганізмів здатність до утворення фітогормонів, а також успіхи у підвищенні ефективності мікробного синтезу індоліл-3-оцтової кислоти свідчать про можливість такого способу її одержання замість екстракції з рослин або хімічного синтезу. Досягнення останнього десятиліття щодо інтенсифікації синтезу гіберелінової кислоти за умов глибинного і твердофазного культивування продуцентів дають змогу суттєво знизити собівартість цього фітогормону, одержуваного біотехнологічним способом.
Здатність мікроорганізмів до одночасного синтезу фітогормонів та інших біологічно активних сполук з антимікробною, нематоцидною та ін. активністю підтверджує можливість створення комплексних поліфункціональних мікробних препаратів з різноманітними біологічними властивостями з метою використання у рослинництві для стимуляції росту рослин і контролю чисельності шкідників.

Ключові слова: фітогормони, мікробний синтез, комплексні мікробні препарати

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017