Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

no6 2017

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 6, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.06.045
С. 45-52, бібл. 6, англ.УДК:  579.61

СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ ВИДІВ ГРИБА РОДУ Pleurotus (Fr.) P. Kumm. ЗА ГЛЮКОЗНОГО ЖИВЛЕННЯ

Перейма І.В., Іванова Т.В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Метою цього дослідження є оцінювання оптимальних умов живлення міцелію макроміцетів родини Pleurotaceae. Було досліджено фактори, що впливають на ріст міцелію на прикладі двох видів гливи.

Для визначення дії компонентів живлення використовували п’ять варіантів агаризованих середовищ, які містили екстракти картоплі, батату, ямсу, кори дуба та солоду з додаванням пептону і глюкози. Чисту культуру видів Pleurotus, у вигляді агаризованих блоків, поміщали на досліджувані живильні середовища. Проростання гіф спостерігали на восьму добу інкубації.

Оцінювання впливу температури проводили у діапазоні від 16 до 36 ºС. Максимальний ріст міцелію обох видів спостерігали за температури 28 ºС.

Виявлено, що середовища з екстрактами картоплі, батату, ямсу та солоду з глюкозою і пептоном були найсприятливішими для росту міцелію гливи кленової. Усіх їх об’єднує обов’язкова присутність глюкози як джерела вуглеводів. Водночас середовища з екстрактами кори дуба, ямсу і частково картоплі були оптимальними для росту гливи звичайної.

За даними експерименту ріст міцелію гливи звичайної був значно кращим порівняно з гливою кленовою.

Ключові слова: Pleurotaceae, міцелій, живильне середовище.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017