Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Печатная версия)
ISSN 2410-776X (Электронная версия)

"Biotechnologia Acta" V. 10, No 4, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.04.059
С. 59-67, бібл. 18, англ.
УДК: 632.936:631.466

СИНТЕЗ ЗАПАШНИХ СПОЛУК Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА РІЗНИХ СУБСТРАТАХ

К. М. Власенко, Я. В. Степневська, О. В. Кузнецова

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна

Метою дослідження було визначення за допомогою сенсорного профільного аналізу та УФ-спектроскопії інтенсивності синтезу летких запашних сполук грибами Pleurotus ostreatus (глива звичайна) у процесі культивування на соняшниковому лушпинні та соломі ячменю.

Визначено основні культурально-морфологічні характеристики росту міцелію та розвитку плодових тіл: термін освоєння субстрату міцелієм, час появи примордіїв, кількість зростків на одиницю об’єму субстрату, морфологія карпофорів. Встановлено характерні атрибути аромату висушених плодових тіл (грибний, деревний, солодкий, трав’янистий, рибний, м’ясний, квітковий, земляний, кислий, гнильний) та побудовано їхні профілі аромату. Сенсорний профільний аналіз запаху висушених зразків показав, що гриби, культивовані на соняшниковому лушпинні, мали більш виражений грибний аромат, ніж ті, що їх вирощено на соломі ячменю. За допомогою УФ-спектроскопії зареєстровано максимуми світлопоглинання у діапазонах 204–210 та 250–290 нм. Підібрано оптимальні умови екстрагування ароматоутворювальних сполук із висушених зразків грибів — час екстракції 20–35 хв за температури кипіння розчинника. Аналіз УФ-спектрів спиртових та гексанових екстрактів грибів показав, що інтенсивність синтезу летких ароматних сполук вище для штамів, які культивували на соняшниковому лушпинні, ніж для зразків, отриманих на соломі ячменю.

Ключові слова: Pleurotus ostreatus, леткі запашні сполуки, сенсорний профільний аналіз, УФ-спектроскопія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017