Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 1, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.01.026
С. 26-33, бібліогр. 22, англ.
УДК: 577. 152.32

β -МАНАНАЗНА АКТИВНІСТЬ ДРІЖДЖІВ

Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець, В. С. Підгорський, О. Д. Янєва

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Метою роботи було визначення манандеградувальної активності дріжджових культур, ізольованих із різних джерел, для відбору серед них високоактивних продуцентів β-мананаз. У результаті скринінгу серед 245 штамів дріжджів, представників 7 родів, 14 видів, виявлено активні продуценти позаклітинної β-мананази. Для оцінювання активності культури вирощували в глибинних умовах, як джерело вуглецю та індуктор використовували галактоманан камеді гуару. β-Мананазну активність визначали динітросаліциловим методом. Найбільш активними біосинтетиками виявились представники видів Сryptococcus albidus, С. gastricus, C. magnus, C. terreus, C. laurentii, Saccharomyces cerevisiae, Williopsis californica, Metschnikowia pulcherrima, Pichia anomala та Р. guilliermondii. Активність у супернатанті культуральної рідини становила від 0,2 до 75 од/мл. У двох штамів Debaryomyces polymorphus УКМ Y-152 і Debaryomyces hansenii var. fabryi УКМ Y-2400 виявлено α-галактозидазну активність. Жодна з досліджених культур не виявляла одночасно β-мананазної та α-галактозидазної активності, що свідчить про нездатність їх атакувати як основний, так і бічні ланцюги галактоманану.

Ключові слова: дріжджі, β-мананаза, α-галактозидаза, галактоманан.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016