Оберіть свою мову

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 6, 2016  
https://doi.org/10.15407/biotech9.06.028
С. 28-38, бібл. 34, англ.
УДК: 60-022.532:612.82

 6 2016

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАНОАЛМАЗІВ ДЕТОНАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ З РІЗНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НЕРВОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

М. О. Галкін1, О. Ю. Чуніхін1, А. О. Пастухов1, Р. В. Сивко1, О. В. Лещенко2, О. О. Бочечка2, Н. Г. Позднякова1, Т. О. Борисова1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Київ

Метою роботи було порівняльне дослідження впливу зразків наноалмазів детонаційного синтезу різних партій, очищених від домішок різними технологіями хімічної обробки, на мембранний потенціал і транспорт глутамату в нервових закінченнях головного мозку щурів.

Розмір частинок наноалмазу варіює від 10 нм до 10–20 μм. На поверхні частинки знаходяться карбонільні, гідроксильні і карбоксильні функціональні групи. Фізико-хімічні властивості, наприклад, питома магнітна сприйнятливість та кількість неспалюваного залишку в зразках детонаційного наноалмазу, змінюються в залежності від особливостей синтезу, способу хімічної очистки продукту, та, отже, нейроактивні властивості зразків наноалмазу із різних партій можуть відрізнятися.

Методом динамічного розсіювання світла показано, що зразки наноалмазів різних партій, що були очищені різними технологіями хімічної обробки, відрізняються як за розміром частинок, так і за розподілом їх за розміром. Встановлено, що зразки наноалмазів різних партій впливають на мембранний потенціал плазматичної мембрани нервових закінчень та транспортер залежне накопичення ними L-[14C]глутамату. Таким чином, наноалмази детонаційного синтезу різних партій здійснюють схожий вплив на функціональний стан нервових закінчень, однак його інтенсивність може несуттєво змінюватися.

Ключові слова: наноалмази, глутамат, Na+-залежне поглинання, нервові закінчення мозку.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016