Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.132
С. 132-138,бібліогр. 28, рос.
УДК: 547.2:57.083:611.013.85

СТВОРЕННЯ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКСПЛАНТІВ ТКАНИНИ ПЛАЦЕНТИ

Мусатова І. Б., Прокопюк О. С., Воліна В. В., Прокопюк В. Ю.

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Методом диференційної сканувальної калориметрії досліджували фазові переходи та склування багатокомпонентних кріозахисних середовищ, що містять NaCl, диметилсульфоксид, сахарозу, полівінілпіролідон, декстран і гідроксіетильований крохмаль, для кріоконсервування експлантів плацентарної тканини, а також її морофологічну збереженість після кріоконсервування в цих середовищах з метою адекватного підбору компонентів.

Аналіз одержаних термограм показав, що в усіх багатокомпонентних кріозахисних середовищах, заморожених з високою швидкістю, частина розчину переходить у склоподібний стан, під час нагрівання відсутні кристалізація льоду з аморфної фази і плавлення ділянок розчину з евтектичним складом. Мінімальна інтенсивність ендотермічного ефекту плавлення льоду, а також найкраща морфологічна збереженість плацентарної тканини спостерігається в багатокомпонентних розчинах, що містять 5% диметилсульфоксиду та 6,8% сахарози або 5% гідроксіетильованого крохмалю у фізіологічному розчині. Ці розчини слід вважати оптимальними для кріоконсервування експлантів плацентарної тканини, а їхній склад доцільно використовувати з метою створення складних кріозахисних середовищ.

Ключові слова: багатокомпонентні розчини, фазові переходи, склування, кріопротектори, експланти плаценти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008